Ano ang dating pangalan ng san agustin church

Rated 4.37/5 based on 810 customer reviews

Kapanahong paglalarawan ng mga Europeo ukol sa isla ng Mactan at sa Labanan na nangyari dito.

ano ang dating pangalan ng san agustin church-77

ano ang dating pangalan ng san agustin church-59

ano ang dating pangalan ng san agustin church-8

ano ang dating pangalan ng san agustin church-57

Ngunit hindi naglaon, dahil sa mas diplomatikong approach ni Legazpi, nakipagkasundo rin sa mga Espanyol si Rajah Tupas.At dahil tumatakbo siya sa pagkasenador, totoong tumakbo si Casiño at ang mga tagasuporta niya mula San Agustin Church sa Maynila patungong Comelec para sa ihain dito ang kandidatura sa halalang 2013.Kakaiba ang pamamaraan ng paghain ni Casiño ng kandidatura.492 years ago bukas, April 27, 1521, madaling araw.Ayon sa kanilang chronicler na si Antonio Pigafetta, nagparating ng mensahe si Magellan kay Kalipulako na kung susundan at kikilalanin nila ang Hari ng Espanya at si Haring Humabon at magbibigay ng tributo sa kanila, magiging magkaibigan sila.

Leave a Reply